VÍTKOVICE CHATEAU - Originall spaces for Your events

Provozovatel je spoleènost: VTK NCA a.s., Výstavní 81/97, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IÈ: 084 97 770.